Fordeler

Nedenfor finner du noen av fordelene med grønne sedumtak.

Sedum for Norske forhold

Sedum for Norske forhold

Plantematerialet som vi bruker passer godt til det klimaet som er i Norge. Det vil si at våre sedummatter kan benyttes fra fjæresteinene og opp til 1400 moh. Totalt såes det 10 til 12 arter / sorter på produksjonsfeltene hvor det garanteres at hver matte (2 m²) inneholder en mix av 4 til 8 arter/sorter. Dette for å gi et frodig og fargerikt resultat, men også for sikre vekst hvor mikroklima påvirker enkelte sorter forskjellig på det stedet sedummattene legges.

Les mer

Magasinerer regnvann

Magasinerer regnvann

Klimaendringene vil føre til hyppigere episoder med kraftig nedbør. Grønne tak som demper generering av flomvann i byene, kan bidra til å redusere belastningen på avløpsnettet.   Flere forsøk fra Norge og Sverige viser at Sedumdekke har mellom 25-50% lavere avrenning enn tak uten vegetasjon.  Klimaendringene vil føre til hyppigere episoder med kraftig nedbør (ekstremvær). Et forsøk utført av NVE viser at avrenningsintensiteten etter et sjeldent styrtregn (29mm på 30 min) ble redusert med 26% i tillegg til en utsettelse av...

Les mer

Skaper trivsel

Skaper trivsel

Sedumtak er fint for luftepauser og rekreasjon. Og fremmer det biologiske mangfoldet og kan danne nye biotoper.  

Les mer

Beskytter mot UV-bestråling.

Beskytter mot UV-bestråling.

Forsknings viser at sedumdekke beskytter takmembranen mot nedbrytning fra UV-ståling, beskytter mot mekanisk slitasje og punktering.  Dette betyr at sedumdekke bidrar til å forlenge de fleste takmembranens levetid fra 25 år opp mot 60 år.

Les mer

Isolerende effekt

Isolerende effekt

Sedumtak isolerer mot varme i sommersesongen og skjermer mot støy. Klimaendringene vil føre til større behov for avkjøling også her i Norge. Forsøk som er gjort av NVE viser at temperaturen under et enkelt tak med pappmembran kan komme opp mot 60° ved direkte sol og 25° utetemperatur. Under sedumdekke viser temperaturen kun 3° over utetemperaturen.  Et meget grunt jorddekke på kun 2-3 cm samt sedummattene viser altså at varmen absorberes betydelig. Kilde: Bent Braskerud NVE

Les mer

Sparer energi

Sparer energi

Manchesterstudien viser at dersom vi i byen øker den grønne overflaten med 10 %, senkes temperaturen i byen med ca. 3,7 grader og i småhusbebyggelse med 1,2 grader. Dette viser at grønne tak vil gi redusert kjølebehov og dermed spare energi.

Les mer

Branntestet ved Sintef Byggforsk

Branntestet ved Sintef Byggforsk

Forskning viser at tak med grønne planter og sand har god brannhemmende virkning. Med denne løsning er det konstatert vesentlig lavere overflatetemperatur på underliggende membran. Vi har branntestet vårt Sempergreen ® system hos Sintef Byggforsk – se egen rapport. SINTEF branntest

Les mer

Hvorfor sedum fra Vital Vekst AS

Hvorfor sedum fra Vital Vekst AS

Vi samarbeider med Sempergreen i Nederland, verdensledende på sedum med produksjon i Europa, Amerika og Asia. Dra nytte av vår internasjonal kunnskap og erfaring på grønne Sempergreen ®-produkter! www.sempergreen.com

Les mer