Generelt

Grønne tak har åpenbare fordeler

Naturlige dreneringen og avløp gjennom bakken blir forstyrret eller ødelagt ved utbygging, selv om nytt drensystem etableres. Faren for oversvømmelse øker derfor ved kraftig nedbør. Grønne tak brukes for å hjelpe avløpsystemet og hindre vannskader.

Et grønt tak er det nærmeste man kommer en erstatning av den naturlige dreneringen.
Når regn treffer et grønt tak, vil vannet bli tatt opp av plantene og i vekstlaget. I Tyskland er bruk av grønne tak for å begrense vannmengden i avløp for å hindre oversvømmelse, en kjent sak.

Forsøk fra England viser at grønne tak kan redusere den årlige avrenningen av vann med 50 – 80 % (Kellager and Lauchland, 2005,CIRIA, 2007).

Et grønt tak vil absorbere de første 5 mm av et regnvær.
Det er tykkelsen på vekstlaget som bestemmer hvor mye avrenningen blir redusert med. Effekten virker på to måter:

1) Opptak og oppsamling i planter og substrat
2) Bremsing av nedbøren gir jevnere fordeling av vannet i avløpssystemene

Grønne levende tak reduserer byggets overflate temperatur:
Fordampning av vann fra planter og substrat tar opp en betydelig del av solenergien som stråler inn.

Grønt tak har stor termisk masse som lagrer energi og forsinker oppvarming / avkjøling fra takflatene. Forsøk fra Toronto, Canada har vist at man kan spare opp til 4,15 kWh/m2/år (Banting et al, 2005). Plantene reflekterer også solstrålene bedre enn de fleste standard tak.

Les mer ved å klikke på «FORDELER»

Hva kjennetegner grønne tak?

Hva kjennetegner grønne tak?

Sedum-takløsninger, såkalte ekstensive tak, kjennetegnes av en jorddybde (vekstmedium) på 3 – 4 centimeter, med vegetasjonstyper som tåler tynne jordlag og ekstreme værforhold på takene. Intensive tak er som en hage, og kjennetegnes av jorddybder fra 20 cm med rik beplantning av busker og trær.

Les mer

Sedum

Sedum

Sedum hører til bergknappfamilien, en sukkulent staude med lav vekst og tykke blader. Sedum vokser over hele landet, gjerne på tørre steder med små krav til jordsmonn, for eksempel på steingjerder og svaberg. Blomstene er i flere farger; gul, hvit, rød og rosa. Bladene skifter fagre med årstidene og klima. Sedum trenger lite vann og vekstjord, og er derfor spesielt godt egent på tak med lite vedlikeholdsbehov.

Les mer

Grønt miljø

Grønt miljø

Grønne tak og arealer blir mer og mer populært i hele Europa, spesielt i bymiljøet. Sedum egner seg meget godt i urbane strøk, fordi de er hardføre, krever lite vedlikehold, og kan benyttes nesten over alt. I Norge opplever vi nå en økende interesse for våre kvalitetsprodukter.

Les mer

Sedummatter

Sedummatter

Våre sedummatter er pre-kultiverte matter og inneholder 6-8 ulike arter. Et spekter av grønt, gult, hvitt, rosa og rødt, sørger for et flott skue gjennom blomstringssesongen. Med våre systemer er det fullt mulig å lage et meget lett grønt tak med vekt fra 35 kg/m². Standardstørrelse på sedummattene er 0,8 x 1 m.

Les mer