Grønne vegger

Grønne vegger

Levende vegger kan gi miljømessige foredler i form av biologisk mangfold, termisk isolasjon, avkjøling og støydemping.  Dette øker trivselen i bomiljø.