Hva kjennetegner grønne tak?

Hva kjennetegner grønne tak?

Sedum-takløsninger, såkalte ekstensive tak, kjennetegnes av en jorddybde (vekstmedium) på 3 – 4 centimeter, med vegetasjonstyper som tåler tynne jordlag og ekstreme værforhold på takene. Intensive tak er som en hage, og kjennetegnes av jorddybder fra 20 cm med rik beplantning av busker og trær.