Bedre miljø

Bedre miljø

Studier viser at grønne landskap bidrar til stressreduksjon og skaper trivsel og bedre miljø.