Grønne tak er effektiv klimatilpasning

Grønne tak er effektiv klimatilpasning

Klimaendringene vil føre til hyppigere episoder med kraftig nedbør. Grønne tak som demper generering av flomvann i byene, kan bidra til å redusere belastningen på avløpsnettet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 26.01.2010