Parkanlegg

Fordeler med Sedum hvor det er fare for erosjon.

Fordeler med Sedum hvor det er fare for erosjon.

Se på bildet hvordan vannet har dradd med seg søle og jord og hvor lett det renner over et grasareale sammenlignet med et sedumdekke som ligger i høyre side på bildet! Vannet filtreres gjennom sedum  og renner rolig ut på andre siden, mens på grasedekke er det ingen ting som hindrer vannets strøm.

Les mer

Fjern torv.

Fjern torv.

Fjern torv og gras og eventuell god jord. Påfør et ugrasfritt grus-/sandlag før sedummattene rulles ut. Er det mye god jord under legg gjerne en fiberduk før gruslaget.

Les mer

Bruk Sedum hvor det er fare for erosjon.

Bruk Sedum hvor det er fare for erosjon.

På områder hvor det er bratt og det er fare for erosjon og avrenning, bark eller stein ikke vil ligge og det ikke egner seg så godt med planter med stort rotsystem; sedummatte er meget godt egnet. Du hindrer jord i å bli dratt vekk med vanning og nedbør samtidig som du får et dekorativt og blomsterrikt bunddekke.

Les mer

Sedummatter er enkle å forme

Sedummatter er enkle å forme

Sedummatter er enkle å forme til bedet. Klippes eller rives til rundt stein og andre planter. Det er nødvendig å ‘plugge’ mattene fast inntil røttene har etablert seg i undergrunden. Bruk teltplugger, kvist eller som her armeringsjern kuttet i riktig lengde.

Les mer

Hva kan brukes når ingenting gror?

Hva kan brukes når ingenting gror?

En skråning i Sandefjord hvor ingenting ville gro. En slik skråning er dessuten for bratt til å anlegge plen – ikke minst det å klippe den.

Les mer

Bundekke

Bundekke

Som bundekke under hekk eller busker og trær og hvor plassen er solrik, sedum er tingen.

Les mer

Fiberduk

Fiberduk

Fiberduk og vannholdig filtduk blir hengt opp i overkant. Dette hindrer rotugras og er en velegnet vekstplass for sedum.

Les mer

Rull ut sedummattene

Rull ut sedummattene

Sedummattene rulles ut og henges på pluggene for ikke å sige ned. Klipp til kanten og vips så har du et bunddekke som blomstrer, hindrer ugress og holder jorden der den skal være.

Les mer

Sedum i sitt rette element.

Sedum i sitt rette element.

Sedum (Bergknapp) i sitt rette element. Blant stein på næringsfattig, tørt og skrint underlag.

Les mer