Plantearter

Sedum Bergknappfamilien (Crassulaceae)

Har saftfulle planter med tjukke blad. Blomstene er gule, røde eller hvite. Sedum er ekstremt tørketålende. Den overlever lange tørkeperioder, og liker skrinne voksesteder og brukes ofte i steinbed. Planter forandrer farge etter årstiden og miljøet. Sedumplanten varierer i form og farge avhenging av årstid, nedbør og arter. Bladene er ofte vel så vakre som blomstene.

Fakta: Sedum er det latinske navnet på  bergknappslekta. En flerårig eller ett- til toårig plante som ofte er uten jordstengler, men bladskudd som overvintrer. Alle artene vi benytter i våre matter er slike vi finner i naturen eller hviket som helst hagesenter i Norge.

Trives på berg og bakke fra kysten og opp til 1200 m høyde.