Økologiske nisjer

Økologiske nisjer

Grønne tak fremmer det biologiske mangfoldet og kan danne nye biotoper. Og det skapes nisjer for insekter og fugler.