Rundkjøringer

Rundkjøringer

Sedum er svært godt egnet i rundkjøringer og midtrabatter. Sedumdekke trenger lite vedlikehold. Dette gir store besparelser i vedlikeholdskostnader og sparer miljøet med tanke på gressklippere og kjemikalier.