Sedum på industri- og offentligebygg sparer energi

Sedum på industri- og offentligebygg sparer energi

Manchesterstudien viser at dersom vi i byen øker den grønne overflaten med 10 %, senkes temperaturen i byen med ca. 3,7 grader og i småhusbebyggelse med 1,2 grader. Dette viser at grønne tak vil gi redusert kjølebehov og dermed spare energi.