Tak med fall

7-20°

Filtduk legges direkte på rotsikker takmembran. Filtduken består av resirkulert tekstiler og vil gi fukt til vegetasjonen. Prekultiverte sedummatter legges over filtduken. Mot takrenne monteres det en perforert avslutningslist slik at ikke planterester og vekstmasse følger med vann til avløpet.

 

21-45°

Filtduk limes på rotiskker takmembran. Filtduken består av resirkulert tekstiler og vil gi fukt til vegetasjonen. Prekultiverte sedummatter blir så sydd fast i et geonett. Hvordan geonettet festes avhenger av takets utforming og varierer fra prosjekt til prosjekt.  Mot takrenne monteres det en perforert avslutningslist slik at ikke planterester og vekstmasse følger med vann til avløpet.