Tak med fall

5-45°

Vi har flere systemer til tak med fall. Alt etter hvor bratt det er så må det sikres slik at vi unngår sig eller i verste fall at alt eller deler raser av taket.

5-10°

Her kan vi nok i de fleste tilfeller bruke samme oppbygging som på flate tak. Drensmatte, takhagesubstrat og standard sedummixmatte.

10-20°

Det begynner å bli et større trykk nedover og behovet for drenering er ikke den samme som på flate tak. Allikevel vil vi anbefale et dreneringslag her også, men en sklisikker type. Det kan på tak med et slikt fall fremdeles bruke takhagesubstrat som vekstlag, men substratplate eller vannholdig filtduk er gode alternativ. For å få grusen til å ligge på plass er bruk av avlastningslekter viktig. Se beskrivelse lengre ned

20-30°

Nå er taket så bratt at det ikke er aktuelt å bruke takhagesubstrat. Må også ha ei forsterket sedummatte. Det kan godt være det er behov for ekstra avlastning.

30-45°

Dette er ekstremt bratt tak. Som eneste løsning er kassett systemet. Er her meget avhengig at kanten nede er solid. Må kanskje også ha avlastning flere steder på taket også.

Avslutning mot frie ender.

Avlastning bratte tak.
Legger vi ut avlastningslekter er det fullt mulig å bruke sempergreen®takhagesubstrat på tak opp mot 10° og kanskje enda brattere. Om det ikke er anlagt en avslutning nederst på taket må en må da være oppmerksom på å ha en solid torvstokk som er festet godt nederst på taket. Det blir et stort press mot