Takhager

Takhager betegnes som intensive tak.

Intensive tak er som en hage, og kjennetegnes av jorddybder fra 20 cm til 2 meter. Takhager beplantes med trær, busker og nyttevekster.

Et av våre store takhageprosjekter i Bjørvika er DNB bygg C.  Terrasse trappetrinnbygget er tegnet av Dark Arkitekter og hovedentreprenør er Vedal Prosjekt AS. Takterrassene fungerer som unike møteplasser, og de er også viktige rekreasjonsområder for de ansatte. Utformingen gir en levende og anderledes opplevelse av bylandskapet. Med sine organiske former opplever man å være i en grønn oase midt i Oslo sendtrum.

Takhageprosjektet er fordelt over 7 plan og hele 17 etasjer.