Vedlikehold

Sedumdekke krever lite vedlikehold, men et minimum av vedlikehold vil allikevel lønne seg dersom en ønsker å holde det vakkert og holdbart i mange år.
Her er noen gode råd.

Gjødsling av sedum med vekstsubstrat

Gjødsling av sedum med vekstsubstrat

Nylagte sedummatter vil med fordel kunne gjødsles og vannes litt i starten, slik at plantene blir frodige, og etablerer et godt, robust rotstystem og bladverk. Sedum klarer seg etter dette svært bra uten gjødsling. Ønsker vi et frodig og fint tak, vil allikevel litt tilførsel av fullgjødsel en gang tidlig i vekstsesongen, gi svært gode resultater.   Det beste er å gjødsle rett før eller under regnvær, eller vanne godt rett etter gjødsling, for å unngå sviskadde planter.

Les mer

Gjødsling av sedum med substratmatter av mineralull

Gjødsling av sedum med substratmatter av mineralull

Er sedumdekke lagt på mineralullmatter eller andre typer vannholdene duk, krever mer tilførsel av næringsstoffer, dvs. gjødsel. Anbefalt gjødsleing er to ganger i året, vår og høst og ikke senere enn 15.august. Bruk fullgjødsel N-P-K 11-5-18 eller liknende. Bruk ca 1 kg gjødsel pr. 40 m2. Bør tilføres kalk med 2 – 3 års mellomrom.

Les mer

Ugressbekjemping

Ugressbekjemping

Ugressbekjemping i sedum er luking for hånd. Utføres etter behov. Vær klar over at de fleste ugessarter vil gå ut over tid p.g.a. for skrinne voksevilkår og tørkestress. Sedum derimot, er meget godt tilpasset fra naturens hånd til å tåle slike forhold.

Les mer