Pressemelding:
Bergknapp AS og Vital Vekst AS fusjoneres 


Bergknapp AS og Vital Vekst AS fusjoneres fra 1. april 2021, hvor all drift i Vital Vekst AS flyttes over til Bergknapp AS. Bergknapp AS kjøpte Vital Vekst AS i 2016 og har drevet det som to selskaper frem til dags dato. På grunn av praktiske årsakssammenhenger ønsker Bergknapp AS nå å drive de to selskapene under ett selskap. Kundene vil ikke merke dette i praksis.  
 
Bergknapp AS er den ledende leverandøren av grønne tak på det norske markedet. Bedriften har sitt hovedkvarter i Sandnes, hvor de siden 2009 har produsert sedummatter og etter hvert andre typer vegetasjonsmatter. Foruten avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim har selskapet også produksjon og salg i Sverige. Bergknapp har ca. 50 ansatte og omsatte i 2020 for ca. 100 MNOK, inkludert datterselskapene Vital Vekst AS, G.TEC og Seduna AB.  For mer informasjon:
Daglig leder, Jakob Årsvold
tlf. 952 03 323 / jakob@grasrota.net

bergknapp-png
Gå til www.bergknapp.no →
 
 
Sedum-
tak
Tak-
hager

 
Grønne
Vegger

 
Plante-
matter

Vedlikehold

Våre ulike produkter krever ulik vedlikehold. En av fordelene med sedumtak er at bergknappartene (sedum) ikke er særlig kravstore og krever lite vedlikehold. Samtidig er  vedlikehold likevel avgjørende for at våre produkter skal holde seg bra år etter år. Plantene trenger gjødsel og ugress bør fjernes. Vi tilbyr skjøtselsavtaler for våre ulike grønne produkter. Ta gjerne kontakt!
130817120224-KMD_0872

Vi satser på økologi!

Vi satser på økologi!