P1010036%20(1)

Mossmatta

Sammetsmjukt underlag. Blommar hela året.

Mossmattor är en spännande lösning på utmaningen med fuktiga och mörka platser på tomten. De kan läggas i trädgårdar, längs vägar eller på tak. Den vackra, mörkgröna färgen förblir lika fin under hela året.
 
Mossväggar kräver bevattning eftersom regnvattnet inte räcker till. Mossmattorna innehåller en blandning av olika mossor. Det är klimatet som styr vilka arter som kommer att dominera, och därför kan mattorna förändras över tid.
 
Under torkperioder kan mossan bli brun, men den blir snabbt grön igen när den får vatten. Mossmattor kan motstå temperaturvariationer från -30 till +60 grader (i torra förhållanden).
 
Mossarterna är känsliga mot kalk och mycket känsliga mot en del metaller, särskilt zink och koppar. Avrinningsvatten från metallfasader eller andra metallytor får inte komma i kontakt med mossmattor. I så fall måste ett dräneringsskikt installeras.
 
Mossmattor ska inte gödslas. Utöver salter och dammpartiklar absorberar mossmattor atmosfäriska föroreningar från regn och dagg.

FAKTA

Vikt (torr/vattenmättad)      
2,1 / 15,9 kg/m2.

Storlek per matta          
Bredde: 1 m
Längd: 1–10 m
Höjd: 1,5 cm

Underhåll:                       
Ta bort löv, kvistar och eventuellt gräs 
                    
Efterarbete:                       
Inget