Bilde1

Sedummattor

Sedummattor produceras i Norge för det norska klimatet.

Du kan enkelt klä in din omgivning med levande och miljövänliga sedummattor. Främst används mattorna på tak, men de kan också läggas på marken, på sluttningar, i rabatter eller ovanpå en mur. Sedummattorna är 3 centimeter tjocka med substrat samt 6 till 8 olika arter av fetknoppssläktet.
 
Flera av sedumarterna är norska, och här finner du mer information om växterna. Beroende på klimatet kommer några av arterna att vara dominerande på mattorna.
 
Sedummattor bör läggas med Bergknapps filtduk för att uppnå bästa resultat. Svartlistade arter som Kaukasiskt fetblad eller Sibiriskt fetblad finns inte i Bergknapps sedummattor. 

FAKTA

Vikt
25 – 50kg/m2

Storlek per matta           
0,8 m2

Antall m2 på pall   25             
25    

Underhåll
Gödsling 1–2 gånger per år. Ogräsrensning vid behov

Förarbete
10–20 centimeter dräneringsmaterial under sedummattan
sedum_skraaning
Typisk uppbyggnad av en sluttning med sedum. Först läggs en svart fiberduk på jorden som rotstopp. Över filtduken läggs 10–20 centimeter grus (storleken har ingen betydelse), över den läggs Bergknapps vattenhaltiga filtduk och sedan sedummattan.