strandmatte

Strandmatta

Dessa vackra, höga mattor med strandväxter är skapade för att tåla det norska klimatet.

I naturen fungerar växter längs stranden som skydd mot erosion, och strandmattor har samma effekt. Strandmattor fungerar bra i övergången mellan land och vatten, och de bidrar till att rensa regnvatten genom att hålla kvar olika partiklar och näringsämnen. Detta förhindrar algblomning och bidrar till ökad biologisk mångfald.
 
Mattorna består av olika norska strand- och vattenväxter som växer på en kokosmatta. Mattorna innehåller ingen jord och därför växer växterna direkt i kokosfibern. Mattorna levereras genomrotade och därmed växer de snabbt fast i det nya underlaget. Säkert och enkelt – även i krävande miljöer.
 
Strandmattor kan enkelt installeras i slänter, även under vattenytan. Avrinningshastigheten sänks, vilket förhindrar erosion. Mattorna klarar av vågor på 50 centimeter och rinnande vatten på ca 1,5 m/sek.

FAKTA

Storlek per matta     

4 m2 (bredde 1m)

Underhåll
Inget 

Förarbete
Jämn yta  
               
Installation
Fästs med medföljande träpluggar