innvendig_takrenne_slukboks

Struktur

Den lättaste typen av gröna tak på som finns marknaden är de som består av sedum.

Fetknoppssläktet (sedum) består av ca 400 arter. Samtliga är lågväxande, perenna suckulenter med tjocka blad. De växer i hela Norge och är även utbredda i resten av Europa.
 
Många av arterna föredrar torra platser med små krav på jordmånen, till exempel i sprickor och på berghällar. Ofta bildar de mattor eller "filtar" med plattväxande växter på 5 till 15 cm i höjd. Blommorna är gula, vita eller rosa.
 
Fördelen med att använda sedum på tak är att växterna klarar att leva på ett tunt substrat. Sedummattorna är den lättaste typen av gröna tak eftersom de inte behöver vara tjockare än tre centimeter. Tack vare det tunna substratet har andra växtarter svårt att rota sig och därmed behöver man rensa mindre ogräs. Mattorna odlas på en fiberduk med ett påsvetsat nät.
 
Ett torrt sedumtak väger ungefär 25 kg/m2, medan ett vått tak väger ca 50 kg/m2. I områden med låg nederbörd, som exempelvis östra och södra Norge är det viktigt med en vattenreservoar.
 
Vanligtvis läggs 30–50 centimeter med grus runt rännor, taklister och genomföringar. Detta rekommenderas i den norska standarden för gröna tak (NS 3840).
 
Fetknoppsmattor är brandgodkända enligt brandklass Broof (T2).
SEDUMTAK_0-6
Platt tak (0–6 grader) med avslutningslist. Strukturen består av ett rotsäkert membran, dräneringsmatta, filtduk och sedummatta.
Sedumtak_6-20
Lutande tak (6–20 grader) med avslutningslist. Strukturen består av ett rotsäkert membran, filtduk och sedummatta.
IMG_0937
Når taket har en hellning på 20° eller mer sys mattene fast. 

Avskiljningslåda

sluk
Avskiljningslådor används över rännor för att avskilja sedum och grus. Detta underlättar också kontrollen av avrinningen. Avskiljningslådorna finns i olika höjder, beroende på kundens önskemål.

Avslutningslist

Avslutningslist%20staal
På platser där det finns en taklist som avslutning används en avslutningslist för att hålla det gröna taket på plats. Listerna finns i flera varianter. Fastsättningen beror på membrantypen, antingen asfaltbaserat membran eller svetsad folie.

Taksäkring

Taksäkring används huvudsakligen i samband med underhåll av taket. Bergknapp levererar en typ av taksäkring som kan fästas utan att perforera membranet.