DJI_0106

Underhåll

En av fördelarna med sedumtak är att de kräver ganska lite underhåll. Att underhålla sedumtaket är dock avgörande för att det ska hålla sig i gott skick år efter år. Vi erbjuder underhållsavtal som ger garanti på taket så länge som avtalet gäller.

GÖDSLING

Taket bör gödslas två gånger om året. Första omgången efter att snön har smält och den andra i juni till augusti. Det är viktigt att inte gödsla på hösten, eftersom växterna då får för mycket näring inför vintern.
 
Rekommenderad mängd gödsel är 50g/m2 per år. Gödslet bör vara en blandning av 50 % Scotts Osmocote Flora (verkningstid 8 månader) eller motsvarande och 50 % fullgödsel. Fördela blandningen jämnt genom att gå över taket med en gödselspridare. Kom ihåg att gödsla i regn, inte i solsken.

OGRÄS

Ogräsbekämpning i sedum görs via rensning för hand och vid behov. De flesta ogräsarterna kommer att dö av sig själva på grund av de magra växtvillkoren och torkan. Men flerårigt rotgräs kan dock lyckas etablera sig, så detta bör du rensa bort.

Bergknapp AS och samarbetspartners erbjuder underhållsavtal. Ett sådant avtal ger också garanti på taket så länge avtalet löper.

OBS!

Sedumtak med filtlösning kräver mer vatten och näringsämnen än lösningar med substrat under sedummattan. När man använder filt på ett sydsluttande tak bör sedumtaket vattnas under långvarig torka.

Det är viktigt att platta tak har god avrinning och att rännor inte är igensatta. Sedumrötterna kan inte stå i vattnet, då dör de.

I allmänhet, och särskilt på vintern, tål sedum inte att man trampar mycket på det.
IMG_3746