Grønt dekke

                                                                                                                                                                                                                     

Vi har et utvalg grønne matter til ulik bruk. Våre matter kan enkelt monteres i en ødelagt skråning, et mørkt sted der gresset ikke vil gro eller hvor det er problemer med erosjon fra bekker og elver.Etablering av en blomstereng i hagen eller lyng rundt hytta er enkelt. For at våre vegetasjonsmatter skal holde seg grønt og blomstrende i mange år kreves det likevel litt skjøtsel og vedlikehold. Ulike plantematter trenger ulik vedlikehold. For tilbud om sjøtselsavtale og mer info, ta kontakt!