Sedumtak

                                                                                                                                                                                                                     

Vital Vekst kan tilby markedets beste og mest hardføre vegetasjonsmatter til ditt tak 

Sedummattene har en tykkelse på tre cm med substrat og inneholder 6-8 ulike arter fra Bergknappfamilien (sedum). Noen av artene vil dominere på mattene, dette avhenger av klima og takfall. Mattene kan også inneholde ulike mosearter.

Du kan enkelt kle omgivelsene med levende og miljøvennlige sedummatter.  Sedummatter brukes i hovedsak på tak, men kan også legges på bakken, i skråninger, i bed eller som toppdekorasjon på mur. Bergknappmatter kan også legges i mønster med andre typer vegetasjonsmatter. 

Vital Vekst kan levere grønne tak med montering eller som materialer med fremgangsmåte for utlegging. Vi bruker ingen svartelistede arter i våre matter. 

FAKTA

Størrelse per matte
0,8 m²

Vekt                                 
25-50 kg/m² (tørr-vannmettet)    

Vedlikehold                    
Gjødsling 1-2 ganger i året, 50 gr/m² /år med langtidsvirkende gjødsel. Luking ved behov. Fjerne løv og annet fra sluk to ganger i året.

Forarbeid                      
Legges på rotbestandig takmembran